MEMBER LOGIN

MEMBER LOGIN


  Total 48
 
20130109 사동수요2부 (하나님이주신꿈)
 
 분류 :     조회수 : 1112
 
 설교일 :  2013-01-08
 
20121219 사동성전 수요2부 (대강절의 키워드)
 
 분류 :     조회수 : 1246
 
 설교일 :  2012-12-18
 
20121003 평신도지도자를세우는교회
 
 분류 :     조회수 : 1997
 
 설교일 :  2012-10-16
 
20120920 (사동성전 특새 설교) 평신도지도자를세우는교회
 
 분류 :     조회수 : 2176
 
 설교일 :  2012-10-11
 
20120926 평신도지도자를세우는교회
 
 분류 :     조회수 : 2372
 
 설교일 :  2012-10-11
 
20120919 (사동성전 특새설교)평신도지도자를세우는교회
 
 분류 :     조회수 : 2521
 
 설교일 :  2012-10-11
 
20120822 수요저녁예배
 
 분류 :     조회수 : 1525
 
 설교일 :  2012-08-29
 
20120810 금요잼프기도회(7시간집회)
 
 분류 :     조회수 : 1303
 
 설교일 :  2012-08-17
 
20120808 수요예배(임대영전도인 설교)
 
 분류 :     조회수 : 1256
 
 설교일 :  2012-08-17
 
20120725 수요저녁예배
 
 분류 :     조회수 : 1195
 
 설교일 :  2012-08-02
 
 
 1  2  3  4  5  

이용약관  |  개인정보취급방침  |  이메일주소 수집거부  |  포인트정책  |  사이트맵  |  온라인문의
24시간 동안 이 창을 다시 열지 않음